Το site αυτό αποτέλεσε την επίσημη σελίδα της «Κίνησης για τη Δημιουργία Οικοκοινότητας» μιας ομάδας που έδρασε στην Αθήνα για περίπου 2 χρόνια, από το 2005 μέχρι το 2007, με κεντρικό σκοπό τη δημιουργία μιας οικοκοινότητας. Τα άτομα της συλλογικότητας χρησιμοποίησαν μια διαδικασία οργανωμένης και τυποποιημένης ομοφωνίας με σκοπό τη συνδιαμόρφωση. Εξαιτίας διαφορετικών στάσεων ζωής και διαφοροποιημένης οπτικής για το εγχείρημα, αυτή δεν επιτεύχθηκε και η ομάδα οδηγήθηκε σε αδιέξοδο σε σχέση με το κεντρικό σκοπό. Ως εκ τούτου ο σκοπός για μια οικοκοινότητα, με τα χαρακτηριστικά που της είχαμε προσδώσει, παραμένει ανεκπλήρωτος.

Η παρούσα ιστοσελίδα είναι ανοικτή σε ιδέες που έχουν σχέση με την οικολογία και τον ελευθεριακό κοινοτισμό.

Κατά τη διάρκεια ύπαρξης της ομάδας δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο αποτέλεσε κεντρικό εργαλείο συνδιαμόρφωσης. Βασίστηκε σε εργασία ανθρώπων που βρίσκονται στο κίνημα του κοινοτισμού εδώ και χρόνια καθώς και σε πολύ προσωπική έρευνα. Το ερωτηματολόγιο αυτό καλύπτει σχεδόν κάθε πτυχή μιας συνειδητής κοινότητας και ειδικότερα μιας οικοκοινότητας. Πιστεύουμε ότι αποτελεί ένα πολύ καλό εργαλείο για οποιαδήποτε ομάδα θέλει να ανοίξει μια συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα. Η κύρια λειτουργία του δεν είναι να μαζέψει απόψεις από πολλά άτομα πάνω στα ερωτήματα που προκύπτουν κατά το σχεδιασμό ενός τέτοιου εγχειρήματος αλλά να προκαλέσει θέματα για συζήτηση. Μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ και να το χρησιμοποιήσετε με όποιον τρόπο κρίνετε κατάλληλο.
Στις συνελεύσεις της ομάδας χρησιμοποιήθηκε μια μορφή τυποποιημένης ομοφωνίας ως τρόπος λήψης αποφάσεων. Ο τρόπος λήψης αποφάσεων είναι η βάση μιας ομάδας και όσο πιο δημοκρατικός είναι τόσο πιο πολύ διακατέχεται η ομάδα από ισονομία. Για αυτό το λόγο έγινε η μετάφραση του "On Conflict and Consensus" των C.T. Butler και Amy Rothstein. Μπορείτε να βρείτε την ελληνική μετάφραση του κειμένου Σύγκρουση Και Συναίνεση.
Τελευταία Ανανέωση : 2017
Κίνηση για τη δημιουργία Οικοκοινότητας
Oikokoinotita - Οικοκοινότητα CMS 2006